Nye tider på hjælpemiddeldepoterne – nu skal samarbejdet om genbrug af hjælpemidler styrkes

Inteiro har netop deltaget i et fællesmøde mellem 5 kommuner. Temaet var, hvordan man kunne styrke samarbejdet om ubenyttede hjælpemidler. Det er nemlig de færreste depotledere, der bryder sig om hjælpemidler, der står og samler støv på depoterne.

Løsningen er at genbruge dem på tværs af kommunegrænser – det var alle 5 kommuner enige om. Her kan du læse om potentialer og faldgruber, som kommunerne så i et samarbejde.

 

Det økonomiske potentiale er stort

Mange hjælpemidler er inde i et naturligt flow på depotet, hvor de bliver rengjort, klargjort og på ny sendt ud til en borger. Men der også hjælpemidler, der bliver stående på depoterne. Det er særligt de dyre og ofte specialtilrettede hjælpemidler. Her er der god økonomi i at køre over kommunegrænsen for et brugt hjælpemiddel.

Nogle hjælpemidler, særligt de nyere af slagsen, kan det være svært at ”give slip på”. Det skyldes en kombination af, at de har være dyre for kommunen at anskaffe, og at arbejdet med at få bevilliget et nyt tilsvarende hjælpemiddel er krævende. Derfor kan det føles som fornuftigt at lade dem blive stående på depotet, også selvom nabokommunen måske står og mangler et tilsvarende hjælpemiddel.

Det økonomiske potentiale er stort, men følelser kan være en barriere.

 

Der er forskellige behov

Det lyder nemt at samarbejde om genbrug af hjælpemidler mellem kommunerne – og det er det selvfølgelig også. Men der er nuancer i behovene, som kan få dialogen til at køre ud på et sidespor.

For den mindre kommune kan det lyde som en forjættende idé, hvis det er muligt at få adgang til et bredt udsnit af alle de ubenyttede hjælpemidler, der står hos den store nabokommune. Det vil gøre det muligt at kunne tilbyde borgerne et bredere udsnit af hjælpemidler, og det vil samtidigt kunne nedbringe mængden af hjælpemidler anskaffet til akut brug.

For den store kommune er situationen anderledes. Der er et stort flow i et bredt udvalg af hjælpemidler. Til gengæld kan det, af forskellige grunde, ske, at man brænde inde med et større antal ens-lignende hjælpemidler, som ikke rigtig kan komme i brug igen. Dem vil man gerne af med.

Der er selvfølgelig også fælles interesser. Ét eksempel, der går igen i alle kommuner, er de specialtilrettede og meget dyre hjælpemidler. Det er ikke sjovt at se, hvordan de står på depotet og samler støv, og kan man købe dem hos nabokommunen, vil man også gerne det.

Lad ikke nuancerne i behovene trække dialogen ud på et sidespor. Der er gevinster ved at genbruge på tværs af kommunegrænserne – men potentialet kan blive ødelagt med for mange særhensyn.

 

Hvordan kommer man i gang

Noget er teknik, men endnu mere er kultur, dialog og samarbejde. Med Hjælpemiddelportalen har vi fået teknikken på plads – det er blevet nemt at dele information om ubenyttede hjælpemidler. Kultur, dialog og samarbejde kræver dog at kommunerne sætter sammen og udveksler ideer og behov.

Mødet med de 5 kommuner var befriende og opløftende. I en tid med en presset hverdag og stadigt strammere budgetter er det dejligt at se, hvordan der investeres i at tænke nyt.  

Vil du høre mere om Hjælpemiddelportalen, så kontakt os på info@hjm-portal.dk

 

Inteiro


;