Slagelse Kommune slår et slag for et af FN’s verdensmål om Ansvarligt produktion og forbrug

Med INTEIROs Hjælpemiddelportal arbejder Slagelse Kommune med at forbedre udnyttelsen af deres hjælpemidler som kørestole, rollatorer og senge til gavn for borgerne, økonomien og ressourcer.

Danske kommuner køber for ca. 2 mia. kr. genbrugs- og APV-hjælpemidler om året. Det er et beløb, der vil være stigende over de kommende år pga. et stigende antal ældre. Det er også et beløb, der er givet godt ud, fordi det er en helt uvurderlig hjælp for mange svage borgere og en stor aflastning for plejesektoren.

Kommunerne køber selv hjælpemidlerne. Men selvom man er rigtig god til at genbruge hjælpemidlerne, så oplever de fleste kommuner alligevel, at et antal hjælpemidler står ubenyttet på det kommunale depot.

Der er gode grunde til, at visse hjælpemidler står ubenyttet på depotet i længere perioder, udtaler Karen Jørgensen, Kvalitetskoordinator hos Slagelse Kommune. ”Mange hjælpemidler, som fx børnehjælpemidler, er meget specialiseret, og derfor kan der gå flere år, inden behovet opstår igen hos os. Andre hjælpemidler bliver irrelevante for os, fordi noget nyt og smartere er kommet frem, men fordi de er funktionsdygtige og i god stand, vil vi helst ikke bare smide dem ud.”

Slagelse Kommune har nu indgået et samarbejde med INTEIRO om anvendelse af Hjælpemiddelportalen. Med Hjælpemiddelportalen kan Slagelse Kommune lægge hjælpemidler op på en portal, når der ikke umiddelbart er brug for hjælpemidlet hos egne borgere. Portalen, der er tilgængelig for alle samarbejdskommuner, fungerer som en form for Den Blå Avis, hvor kommunerne indbyrdes kan handle og låne hjælpemidler af hinanden.

”Målet for os er ikke så meget økonomi” siger Karen. ”For os handler det om at få brugt hjælpemidlerne bedst muligt. Vi vil gerne væk fra, at enkelte hjælpemidler står og venter på at blive brugt, til at vi arbejder på, at hjælpemidlerne kommer ud og gør mest muligt gavn”.

Hjælpemiddelportalen er et kommunedrevet projekt i samarbejde med INTEIRO. ”Vi kan se, at det lokalt forankrede hjælpemiddeldepot bliver stadigt mere vigtig for en velfungerende kommunal plejesektor. Med Portalen får kommunerne et værktøj til at arbejde aktivt med ansvarligt forbrug af genbrugshjælpemidler. Det betyder også, at fx kommuner med stram økonomi kan anskaffe sig de lidt mere specielle hjælpemidler til en overskuelig pris, hvilket giver mulighed for at teste nogle ting” udtaler Jacob Gottlieb, direktør i Inteiro.

Hjælpemiddelportalen

 


;