INTEIRO Service til de lovpligtige eftersyn

Med INTEIRO Service til de lovpligtige eftersyn af lifte sparer Vejen Kommune tid og får også en bekymring mindre

Gennemførsel af de lovpligtige eftersyn på blandt andet lifte er en vigtig opgave hos mange kommunale depoter. De lovpligtige eftersyn er vigtige af hensyn til både personalet og brugerne. Af sammen grund skal eftersynet også dokumenteres, så myndighederne kan se hvad der er efterset på hjælpemidlet. De fleste kommuner dokumenterer eftersynene ved at udfylde papirskabeloner.

Kim Jørgen Slotsager, Afdelingsleder for Hjælpemiddelservice Vejen, ville gerne udskifte papirskabeloner med en digital løsning. ”Der er flere upraktiske ting ved at dokumentere eftersyn på papir” fortæller Kim. ”For det første er det en langsom arbejdsgang. For det andet kan papirerne nemt forsvinde. Og for det tredje er det svært at følge med som leder på det gennemførte arbejde”.

Med INTEIROs registreringsplatform blev der tilrettet en eftersynsløsning, der via nogle få manuelle rutiner arbejder sammen med KMD Care. De ønskede eftersynsskabeloner blev oprettet med et valgfrit antal kontrolpunkter. Og den nødvendige app blev afslutningsvis installeret på mobiltelefonerne.

Og så var det ellers bare om at gå i gang. ”Det er en meget enkel løsning at arbejde med” fortæller Kim og fortsætter, ”INTEIROs løsning er særlig god på den måde, at et eftersyn skal  dokumenteres ude ved den pågældende lift, hvilket giver en ekstra sikkerhed for mig som leder.”

Og hvad bringer fremtiden så? En arbejdsgang er med en overkommelig indsats blevet digitaliseret, og når Vejen Kommune overgår til Nexus Logistik kan det digitale eftersyn blot flytte med. Kim fortæller også, at ”lige nu er vi i dialog med INTEIRO om hvordan vi kan bruge deres løsning til at gøre vejledninger, tjeklister og anbefalinger på fx lifte tilgængelige for vores forflytningsvejledere – det vil være en hjælp for vejlederne og også øge sikkerheden yderligere.”

INTEIRO er dedikeret til at udvikle administrationen af hjælpemiddelområdet. Som sådan arbejder INTEIRO både med kommuner og leverandører om at udvikle digitaliseringsløsninger.

 

 


;