FN’s verdensmål og god økonomi møder hinanden hos 5 fynske kommuner

FN’s verdensmål og god økonomi møder hinanden hos 5 fynske kommuner

Medio juni måned mødes 5 fynske kommuner for at drøfte, hvordan de kan øge samarbejdet om genbrugshjælpemidler. Baggrunden for mødet er et ønske om at få nedbragt antallet af hjælpemidler, der står på de kommunale depoter og venter på, at der opstår et behov.

Hjælpemidler skal være dér, hvor de gør gavn

Køb af et nyt hjælpemiddel er en rigtig god investering for borgere, plejepersonale og den offentlige økonomi. Det er win-win for alle parter - forudsat at hjælpemidlet bliver anvendt!

Der er således en risiko for, at indkøbte hjælpemidler ikke bliver brugt eller ikke bliver brugt hurtigt nok. Det er der gode grunde til, men resultatet er, at den gode investering pludselig bliver en dårlig investering og et unødvendigt ressourceforbrug. Skal vi tage FN’s verdensmål og en presset kommunal økonomi alvorligt, skal vi arbejde på at bruge hjælpemidler så effektivt som muligt.

Hjælpemidler, der ikke bliver brugt, kommer typisk tilbage på hjælpemiddeldepotet, hvor de står og venter på, at der opstår et nyt behov hos en anden borger eller på et andet plejecenter. Hvad skal man gøre ved de hjælpemidler, der står og venter? Hvor aktiv skal man være for at få dem i brug hos nabokommunerne, hvis behovet ikke umiddelbart er der i egen kommune? Det skal vi blandt andet drøfte på mødet.

Et hjælpemiddel købes lokalt, men kan anvendes globalt

I Danmark er der 98 kommuner og ca. 80 selvstændige hjælpemiddeldepoter. Depoterne har en meget stor aktie i at få et presset maskineri i den kommunale pleje til at fungere. Behovet for depoternes indsats er stigende efterhånden som kommunerne investerer stadig mere i hjælpemidler og velfærdsteknologier.

Løsningen for at bringe de ubenyttede hjælpemidler i spild er derfor ikke store centrale depoter. I stedet skal man tage digitale værktøjer som Hjælpemiddelportalen i brug (hjm-portal.dk) og videreudvikle det kommunale samarbejde. Målet må være, at hjælpemidlerne kun i et meget begrænset omfang står på depoterne. Både det ansvarlige forbrug og den kommunale økonomi er i spil, når de 5 fynske kommuner mødes i juni.

 

Faktaboks

Næstved, Assens og Varde Kommuner har i et samarbejde med Inteiro udviklet Hjælpemiddelportalen.

Portalen kan anvendes af alle kommuner og selvejende institutioner.

Kommunerne anskaffer for ca. 2 mia. kr. genbrugshjælpemidler om året.

En gennemsnitlig kommune administrerer ca. 30.000 stk. hjælpemidler ex tilbehør og reservedele.

Der findes ca. 80 hjælpemiddeldepoter i Danmark.

 

Gå til Hjælpemiddelportalen her: hjm-portal.dk

Læs om FN’s verdensmål her: verdensmaalene.dk

 


;