EU Forordning om Medicinsk Udstyr

EU-forordningen er et nyt sæt regler for, hvordan medicinsk udstyr herunder hjælpemidler skal håndteres. Der er flere formål med forordningen, men et væsentligt formål er at nedbringe antallet af utilsigtede hændelser særligt ved medicinsk udstyr i klassifikation II og III. Forordningen træder i kraft i 2020 og gælder for al medicinsk udstyr herunder altså også hjælpemidler.

 

Læs forordningen her.


;