De 4 vigtigste anbefalinger om lovpligtige eftersyn, som du bør kende

De 4 vigtigste anbefalinger om lovpligtige eftersyn, som du bør kende

 

Stadig flere kommuner overtager forpligtelsen med at gennemføre de årlige lovpligtige eftersyn, fordi der er god økonomi i selv at stå for arbejdet. Sammen med to kommuner og med input fra flere kommuner har Inteiro udviklet en digital eftersynsløsning, der kan træde i stedet for den papirløsning, som de fleste kommuner anvender i dag.

I udviklingen af den digitale løsning er det gået op for os, at kommunerne gennemfører de lovpligtige eftersyn på mange forskellige måder. Derfor spurgte vi Arbejdstilsynet, hvad der er op og ned, når det gælder lovgivningen for eftersyn. Her er de 4 vigtigste pointer fra Arbejdstilsynet:

 

1 Tjek, om jeres hjælpemidler er omfattet af lovpligtigt eftersyn

Det er producenternes ansvar at sikre, at hjælpemidlerne er forsvarlige at anvende. Derfor er det også producentens ansvar at anvise, hvilke hjælpemidler der skal have foretaget et eftersyn, samt hvor ofte. Det er kommunernes opgave at sikre, at producentens anvisninger efterfølges – og det er Arbejdstilsynets erfaring, at det drejer sig om langt flere, end de fleste regner med. Fx betyder det i praksis, at et løftesejl skal have samme dokumenterede eftersyn som liften, hvis producenten har anvist dette.

 

2 Følg producentens anvisninger

Lovgivningen er ganske klar. Ved et eftersyn skal producentens anvisninger følges. Når kommunerne tager eksempelvis nye lifte i brug, skal producentens anvisninger indarbejdes i de kontrolpunkter, der fremgår af kommunens egne eftersynsskabeloner.

 

3 Gør eftersynsrapporterne synlige for alle

Arbejdstilsynet anbefaler, at eftersynsrapporterne bør være tilgængelige for dem, der arbejder med hjælpemidlerne. Det er med til at styrke arbejdsmiljøet på fx plejecentre, fordi personalet får mulighed for at orientere sig i resultatet af eftersynene. Det skaber tryghed, når det er synligt for alle, at hjælpemidlerne er testet og i orden.

 

4 Husk at gemme rapporterne

Det er den ubrudte række af eftersynsrapporter – enten i papirform eller i en digital form – der er dokumentationen for, at kommunen overholder lovgivningen. Det er ikke nok at sætte kryds i en liste eller i lagerstyringssystemet som dokumentation for, at der er gennemført eftersyn. Derfor er det vigtigt at huske gemme alle eftersynsrapporter.

Vores digitale eftersynsrapport tager højde for Arbejdstilsynets anbefalinger

Hos Inteiro vil vi gerne gøre det nemt både at styrke arbejdsmiljøet, fjerne papirarbejdet og målrette eftersynsrapporter. Med en digital eftersynsrapport behøver du ikke at frygte at dokumentationen forsvinder. Vores løsning giver også mulighed for at alle kan se rapporterne nemt og enkelt. Og endelig får du mulighed for at definere de rapporter, som du har brug for.

Se et eksempel på eftersynsløsningen her.

Kontakt os på info@inteiro.dk for yderligere information

Kontakt Arbejdstilsynet, hvis du har spørgsmål til de lovplitige eftersyn.


;